دسته‌ها
امامت در منابع اهل سنت و وهابیت بزرگان اهل سنت پیامبر اعظم نقد عدالت تمامی صحابه

💟حدیث طیر و اثبات افضلیّت و امامت بلافصل امیرالمومنین علی بن ابیطالب💟 💠(شماره دو)💠 🔰حسادت انس بن مالک صحابی (خادم رسول الله) نسبت به حدیث طیر و افضلیّت امیرالمومنین🔰 ♦️نقدی دیگر بر نظریه عدالت تمامی صحابه♦️ 🔴این روایت بسیاری از حقایق پنهان را آشکار می کند و نشان می دهد که چرا صحابه بعد از شهادت رسول الله ، امامت امیرالمومنین را قبول نکردند🔴 📚در منابع اهل سنت و وهابیت با سند متصل و صحیح + بررسی سند📚

💟حدیث طیر و اثبات افضلیّت و امامت بلافصل امیرالمومنین علی بن ابیطالب💟 (شماره دو)

🔰حسادت انس بن مالک صحابی (خادم رسول الله) نسبت به حدیث طیر و افضلیّت امیرالمومنین🔰

♦️نقدی دیگر بر نظریه عدالت تمامی صحابه♦️

🔴این روایت بسیاری از حقایق پنهان را آشکار می کند و نشان می دهد که چرا صحابه بعد از شهادت رسول الله ، امامت امیرالمومنین را قبول نکردند🔴

🌏یکی از روایات صحیح السند اهل سنت و وهابیت که بیانگر افضلیّت امیرالمومنین بر تمامی صحابه از جمله ابوبکر و عمر و عثمان است حدیث طیر می باشد که مخالفین بسیار از آن ترسان و برای انکار آن بسیار تلاش کرده اند اما این روایت با چند سند صحیح موجود است و انکار آن جز تعصّب و آبروریزی چیز دیگری نیست.
این روایت به روشنی مشخص می کند که محبوبترین بنده نزد خداوند، امیرالمومنین است و هیچ یک از صحابه به مقام رفیع امیرالمومنین نزد خداوند نخواهند رسید و ایشان از همه افضل و برتر می باشد و اینکه مخالفین روی منابر فریاد می زنند برترین صحابه ابوبکر است دروغی بیش نیست🌏

🔷آقای طبرانی با سند متصّل و صحیح روایت می کند که انس بن مالک صحابی (خادم پیامبر) گفت: روزی ام ایمن پرنده بریان شده ای را برای پیامبر آورد و پیامبر دستانش را بلند کرد و فرمود: خدایا بهترین مخلوق در نزد خودت را بفرست تا با من از این مرغ بریان شده میل کند، بعد از اتمام دعای رسول الله علی بن ابیطالب آمد، من (انس بن مالک صحابی) به او گفتم: پیامبر مشغول است برو!!! پیامبر از دوباره دستانش را بلند کرد و گفت: خداوندا بهترین مخلوق در نزد خودت را بفرست تا با من از این مرغ بخورد ، از دوباره علی بن ابیطالب آمد و من او را راه ندادم و بین من و علی بن ابیطالب مشاجره شد!!! و صدای ما بلند شد در این هنگام پیامبر فرمود: هر کسی هست بگذار وارد شود سپس علی بن ابیطالب وارد شد و با پیامبر از آن مرغ تناول کرد🔷

🔴انس بن مالک نمی خواست این فضیلت بی نظیر به علی بن ابیطالب برسد لذا نمیگذارد امام علی نزد پیامبر وارد شود و در روایات دیگری از اهل سنت و وهابیت آمده است که پیامبر به انس فرمود: چرا جلوی علی بن ابیطالب را گرفتی و اجازه نمی دادی؟ انس گفت: میخواستم این فضیلت برای اقوام من باشد نه برای علی بن ابیطالب!!!🔴

💎از این روایت به وضوح مشخص می شود که چرا بعضی از صحابه با غدیر و دستورات پیامبر در مورد امامت بلافصل علی بن ابیطالب مخالفت کردند و سقیفه براه انداختند تا یکی از خودشان رهبر جامعه شود نه علی بن ابیطالب💎

🌐این است مظلومیّت مولایمان علی بن ابیطالب و حسادت و عدم عدالت بعضی از صحابه🌐

دسته‌ها
ابن تیمیه و وهابیت فقه مقارن

غلو در وهابیت و اعتراف به زنده بودن ارواح اموات – در منابع اهل سنت و وهابیت – با سند صحیح

♣ غلو در وهابیت و اعتراف به زنده بودن ارواح اموات

 

♦ابن قیم جوزی (شاگرد ابن تیمیه) گوید: بسیاری از کسانی که تمایلی هم به ابن تیمیه نداشته اند به من گفته اند که ابن تیمیه را پس از مرگش دیده اند و مشکلات خود در زمینه فرائض دین و غیر آن را از او پرسیده اند و او به درستی به آنان پاسخ داده است و این مسأله را کسی جز جاهل ترین مردم به روح و امور روح انکار نمی کند!!!!!

♦چرا اگر شیعیان در مورد زنده بودن اهل بیت (طبق آیه ۱۶۹ سوره مبارکه آل عمران و …) چنین بگویند، غلو کننده و دروغگو می باشند اما در مورد ابن تیمیه (که طبق نقل علماء عامه، ناصبی می باشد) فقط جاهل ترین مردم آن را انکار می کنند!!!!!!

دسته‌ها
امامت در منابع اهل سنت و وهابیت پیامبر اعظم

اثبات عصمت امام علی – علی مع القران و القرآن مع علی لن یفترق حتی یردا علی الحوض – در منابع اهل سنت و وهابیت- با سند صحیح

اثبات عصمت امام علي (عليه السلام)

روايت: علی مع القرآن و القرآن مع علی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض

راوی گوید: در روز جمل، وقتی چشمم به عایشه افتاد که افتاد، پاره ای از خیالات که در دل دیگران وارد می شود، در دل من پدید آمد، هنگام نماز ظهر، خداوند شک و تردید را از دل من برطرف ساخت وسرانجام به پشتیبانی از حضرت علی علیه السلام ، با دشمنان او نبرد کردم. پس از پایان جنگ به مدینه برگشتم و به خانه ام سلمه همسر پیامبر رفتم و به او گفتم: به خدا سوگند به منظور درخواست خوراکی و آشامیدنی به منزل تو نیامده ام . من آزاد شده ابوذر هستم. ام سلمه، به من خوش آمد گفت و من حکایت حال خود را در روز جمل بازگو کردم. ام سلمه گفت: آنگاه کجا بودی که دلها به سوی منطقه پرواز خود می رفتند؟ در پاسخ گفتم: تا آنجا پرواز کردم که خداوند پرده شک را از چشم دل من برطرف کرد و در هنگام ظهر، دروازه ی حقیقت به روی من گشوده شد و در راه حقیقت ، از جان گذشته و عاشقانه با دشمنان نبرد کردم.

ام سلمه از شنیدن سخنان من، شادمان گشت و به من آفرین گفت و اظهار داشت: از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود:

علی همراه قرآن است و قرآن نیز همراه علی است. هیچگاه علی از قرآن و قرآن از علی جدا نمی شوند تا اینکه کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.

 

•اعتراف به صحیح بودن روایت: حاکم نیشابوری در مورد سند روایت می گوید: هذا حدیث صحیح الاسناد و أبو سعید التیمی هو عقیصاء ثقة مأمون و لم یخرجاه.

وآقای ذهبی گوید: تعلیق الذهبی فی التخلیص: صحیح.

 

•نتیجه:

۱- امام علی هرکاری که انجام دهند با تأیید قرآن می باشد و تا قیامت ایشان و قرآن از یکدیگر جدا نیستند .(عصمت امام علی)

۲- هرجا بین حضرت علی ودیگران اختلافی پیش آید، حق با حضرت علی می باشد، زیرا ایشان هیچگاه از قرآن جدا نیست و قرآن از ایشان جدا نیست، پس اگر کسی حق ایشان را غصب کرد با قرآن به مخالفت برخاسته است و اگر کسی با ایشان جنگیده باشد (اصحاب جمل، اصحاب صفین ، اصحاب نهروان) در واقع با قرآن جنگیده است، زیرا قرآن با علی و علی با قرآن می باشد و اگر کسی (بنی امیه) حضرت علی را لعن کرده باشد، در واقع قرآن را لعن کرده است زیرا قرآن با حضرت علی می باشد.

۳- بی بی ام سلمه (همسر با وفای پیامبر اکرم) اصحاب جمل را گمراه و مخالف پیامبر و قرآن می داند.

و…..

دسته‌ها
بنی امیه پیامبر اعظم نقد عدالت تمامی صحابه

نقدی دیگر بر نظریه عدالت تمامی صحابه – پیامبر اکرم: هرگاه دیدید معاویه بر روی منبر رفت و خطبه خواند گردن او را بزنید و او را بکشید- در منابع اهل سنت و وهابیت – با سند صحیح

نقدی دیگر بر نظریه عدالت تمامی صحابه

پیامبر اکرم: هر گاه دیدید معاویه بر روی منبر رفت و خطبه خواند، گردن او را بزنید.

پیروان بنی امیه(وهابیت) معاویه را بسیار می ستایند درحالی که چند روایت در منابع اهل سنت و وهابیت وجود دارد که پیامبر دستور به کشتن معاویه داده اند و او را لعن کرده اند و…

برای نمونه آقای بلاذری(متوفی ۲۷۹ هجری) در کتابش -أنساب الأشراف- با سند صحیح از پیامبر اکرم روایت می کند که حضرت فرمودند: هر گاه دیدید که معاویه بر روی منبر می رود و خطبه می خواند، گردنش را بزنیدو او را بکشید.

•بررسی سندی روایت:

این روایت دارای چند راوی می باشد که و همه ثقة و صدوق می باشند؛ در نتیجه سند روایت صحیح می باشد.

«بررسی راوی اول»

ابراهیم بن العلاف البصری (ابراهیم بن الحسن بن نجیح): چند نفر او را توثیق کرده اند از جمله ابن حجر عسقلانی او را توثیق می کویند و گوید: ابوزرعه گفته است او ثقة می باشد و ابن حیان او را در زمره ی راویان ثقة در الثقات آورده است.

«بررسی راوی دوم»

سلام بن سلیمان ابو المنذر: ایشان راوی سنن نسائی و سنن ترمذی می باشد و آقای ذهبی گوید: او صدوق است و ابوحاتم گوید: او صالح الحدیث است.

«بررسی راوی سوم»

عاصم بن بهدلة(عاصم بن ابی النجود): ایشان راوی صحیح بخاری و مسلم و سنن نسایی و ترمذی و ابن ماجه و ابی داوود می باشد. آقای زرکلی گوید: او از قراء سبعة هست و در قرائت ثقة و در حدیث صدوق است.

«بررسی راوی چهارم»

زر بن حبیش بن حباش: ایشان راوی صحیح بخاری و مسلم و سنن نسائی و ترمذی و ابن ماجه و ابی داوود می باشد. آقای یحیی بن معین گوید: او ثقة است.

«آخرین راوی»

عبدالله بن مسعود: ایشان صحابی و راوی صحاح ستة است و اهل سنت و وهابیت همه صحابه را عادل و ثقة می دانند.

⇐در نتیجه روایت صحیح می باشد.

 

•حال سؤال این است که چگونه همه ی صحابه عادل هستند؟!!!!

آیا می شود به معاویه، امیرالمؤمنین گفت؟!!!!

آیا می شود به او رضی الله عنه گفت؟!!!!!

آیا تبعیت از پیامبر اینگونه است؟!!!!

آیا…..

دسته‌ها
بزرگان اهل سنت پیامبر اعظم نقد عدالت تمامی صحابه نقد علم رجال عامه

⬇️اثبات خلافت و افضلیت امام علی سلام الله علیه با روایات صحیح السند اهل سنت و وهابیت⬇️ ⬅️اعتراف ابوبکر در اولین روز خلافتش به اینکه افضل و برترین صحابه نمی باشد➡️ ⬅️قبح تقدیم مفضول بر فاضل در روایات عامه➡️ 🔰در منابع اهل سنت و وهابیت – با سند صحیح🔰

اعتراف ابوبکر در اولین روز خلافتش به اینکه افضل و بهترین صحابه نیست.

قبح تقدیم مضول بر فاضل در روایات عامه

•یکی از قوانین عقلی، قانون (قبح تقدیم مضول بر فاضل) است، یعنی تا وقتی افضل وجود دارد اگر کسی، غیر از افضل را بر کاری بگمارد، تمامی صاحبان عقل می گویند کار قبیحی انجام داده است و

مفضول جای افضل را غصب کرده است و این قاعده ی عقلی در روایات شیعه و سنی هم تأکید شده است،

مثلا به سخنان عالم بزرگ اهل سنت نگاه کنید:

•آقای ابوبکر الباقلانی (متوفی ۴۰۳ هجری) که از متکلمین بزرگ و معروف اهل سنت است در کتابش می گوید: روایات روشنی از پیامبر وجود دارد در مورد وجوب مقدم کردن و انتخاب کردن افضل و برتر، مثل این روایت که پیامبر اکرم می فرمایند: امام هر فومی افضل آن قوم است، یا می فرمایند: ائمه شما، شفیعان شما هستند، پس بهترین هایتان را انتخاب کنید و یا این روایت که پیامبر اکرم می فرمایند: هر کسی امام قومی شود ولی می داند که از او افضل و برتر وجود دارد، پس قطعا به خدا و رسول و مسلمین خیانت کرده است.

باقلانی در پایان می گوید: مثل این روایات متواتر است هر چند در لفظ باهم متفاوت اند.(همه یک معنا دارند اما با الفاظ مختلف اند)

•تا اینجا ثابت کردیم که طبق عقل و نقل اگر کسی بر مسلمین امام شود اما از او افضل و برتر وجود داشته باشد ،به خدا و رسول و مسلمین خیانت کرده است.

و شاگرد ابن تیمیه یعنی آقای ابن کثیر با سند صحیح روایت می کند که ابوبکر در اولین روزی که خلیفه شد،خطبه خواند وگفت: ای مردم من خلیفه شدم و بهترین و افضل شما نیستم!!!پس اگر کار خوب کردم کمکم کنید و اگر کار بد کردم جلوی مرا بگیرید!!!

⇐می بینیم که ابوبکر به صراحت اعتراف می کند که افضل صحابه نیست و در کلیپ های گذشته روایات پیامبر در مورد افضلیت امام علی مقل حدیث خلیفتین و ثقلین و غدیر و اولویت و… و آیات قرآن مثل آیه مباهله و تطهیر و اکمال و ابلاغ و… و اعتراف بزرگان صحابه و علماء اهل سنت در مورد افضلیت امام علی سلام الله علیه را آوردیم و ثابت شد که هیچ یک از صحابه نمی تواند به مقامات حضرت مولی الموحدین برسد، پس مقدم شدن بر ایشان خیانت بر مسلمین می باشد.

•شاید وهابیت برای فرار از این مطلب بگوید که ابوبکر تواضع کرده است!!!!!

اما خود آنان می دانند که هیچ کسی برتر از امیرالمؤمنین  علی بن ابیطالب نیست و حتی خلفاء مثل عمربن خطاب صدایش به لولاعلی لهلک عمر بلند شده است.

اما در جواب به این سخن عوامانه می گوییم : فرض کنید که ابوبکر تواضع کرده است پس یعنی شما می گویید ابوبکر افضل بوده ولی دروغ گفته و خودش را افضل معرفی نکرده است!!! پس شما آمدید ابرو درست کنید چشم را هم کور کردید، دراین صورت خلیفه دروغ گفته است. شخص دروغگو خلیفه پیامبر نمی تواندباشد و یا باید بگویید که ابوبکر دروغ نگفته است و واقعیت را گفته ،که در این صورت با این مشکل(قبح تقدیم مفضول بر فاضل) چه خواهید کرد؟!!!!!!

 

دسته‌ها
پیامبر اعظم زیارت

اثبات شد الرحال (سفرکردن برای زیارت) دستور نبی مکرم به بلال صحابی برای زیارت مرقد حضرت -پاسخی دندان شکن به وهابیت – در منابع اهل سنت و وهابیت- با سند صحیح

اثبات شد الرحال (سفر کردن برای زیارت)

دستور نبی مکرم به بلال صحابی برای زیارت مرقد حضرت – پاسخی دندان شکن به وهابیت.

وهابیت (ابن تیمیه و پیروانش) سفر کردن برای زیارت پیامبر را شرک می دانند!!! اما علماء اهل سنت به خاطر اینگونه فتواهای احمقانه ی ابن تیمیه، او را زندانی کردند تا اینکه در زندان از دنیا رفت و کتاب های مختلفی در رد او نوشتند.

یکی از جواب هایی که علماء اهل سنت در جواب ابن تیمیه گفته اند این است که روایت دارند با سند خوب و معتبر که بلال صحابی که مؤذن نبی مکرم بود، بعداز رحلت ایشان از مدینه رفت و در شام زندگی کرد، روزی در خواب دید که نبی مکرم به او فرمودند: ای بلال این چه جفایی است که در حق ما می کنی، آیا وقت آن نرسیده است که به زیارت ما بیایی؟؟؟

بلال صحابی هم بار سفر را بست و از شام به مدینه آمد و به زیارت مرقد مطهر نبی مکرم شرفیاب شد و صورتش را روی خاک قبر می مالید و گریه می کرد. این جریان در زمان خلافت عمر بود و صحابه حضور داشتند و هیچ کسی بلال را، از این کار نهی نکرد. امام حسن و امام حسین هم از بلال خواستند که یک بار دیگر اذان بگوید که مردم با شنیدن صدای بلال به یاد پیامبر افتادند و بسیار گریه کردند…

چند نفر از علماء اهل سنت مثل: آقای هیثمی و شوکانی و سمهودی و تقی الدین سبکی و صالحی شامی و … این روایت را برای رد ابن تیمیه در کتاب هایشان آورده اند و در مورد سند روایت گفته اند: (بسند جیِّد) این روایت با سند خوب و معتبر می باشد.

 

♣وهابیت خودشان را پیروی سلف (صحابه و تابعین) می دانند و می گویند ما دین را از آن می گیریم!!!!

حال سؤال این است که بلال مؤذن نبی مکرم، جزء صحابه هست یا نه؟؟؟

در صحابه بودن بلال شکی نیست ،آیا او که بار سفر برای زیارت پیامبر بسته است، مشرک است؟؟؟

مگر همه ی صحابه را عادل نمی دانید؟؟؟

اگر تابع صحابه هستید، چرا از بلال تبعیت نمی کنید؟؟؟

آیا پیامبر که دستور به بلال داده است ، دستور به شرک داده است؟؟؟ نکند پیامبر هم مشرک است؟؟؟

مگر فرق بین زیارت با عبادت را نمی دانید که زیارت کننده را مشرک می دانید؟؟؟

مگر….

دسته‌ها
امامت در منابع اهل سنت و وهابیت بزرگان اهل سنت

اعلمیت و افضلیت حضرت علی بر تمامی انبیاء (به جز نبی مکرم) و بر تمامی صحابه – در منابع اهل سنت و وهابیت – با سند صحیح

اعلمیت و افضلیت حضرت علی بر تمامی انبیاء (به جز نبی مکرم) و بر تمامی صحابه

یکی از مسائل مسلم تاریخی که مخالفین شیعه تلاش زیادی در مخفی نگه داشتن و انکار کردن آن کرده اند، اعلمیت و افضلیت امیر المؤمنین (ع) بر تمامی انبیاء (به جز نبی مکرم) و تمامی صحابه می باشد.

•روایاتی در کتب اهل سنت از وجود امام حسن (ع) نقل شده است که طرق فراوان و سند های معتبر داشته و در این روایت که امام حسن مجتبی (ع) آن را پس از شهادت حضرت امیر المؤمنین (ع) مطرح کرده اند، بر اعلمیت و افضلیت امیر المؤمنین بر جمیع خلایق از اولین و آخرین تصریح شده است.

•راوی گوید: شنیدم که حسن بن علی شروع به سخنرانی کرد و فرمود: ای مردم، دیروز شخصی از میان شما رفت که نه اولین (پیشینیان) در علم از او سبقت گرفتند و نه آخرین (افراد پس از او) به او خواهند رسید و پیامبر او را در جنگ ها می فرستاد و پرچم را به او می داد و او باز نمی گشت تا اینکه خداوند، فتح و پیروزی را نصیب او کند (همیشه پیروز بود و اهل فرار نبود) و جبرئیل در سمت راستش و میکائیل در سمت چپش بود. چیزی از خود باقی نگذاشت به جز هفتصد درهم که می خواست با آن یک خدمتکار برای خانواده اش بگیرد.

♦ سند اول: ابن ابی شیبة (متوفی ۲۳۵ هجری) در کتاب المصنف با سند حسن (نیکو)

♦سند دوم:  احمد بن حنبل (متوفی ۲۴۱ هجری) در کتاب المسند با سند صحیح

♦سند سوم: احمد بن حنبل (متوفی ۲۴۱هجری) در کتاب فضائل الصحابه با سند صحیح

{متن روایت و سند ها را در کلیپ زیر ماهده بفرمائید.}

•حال سؤال این است:

مقدم کردن مفضول بر فاضل قبیح است و با بودن اعلم و افضل جایی برای دیگران نیست، پس چرا مفضول را بر فاضل مقدم می کنید؟!!!

حکم عقل و حکم آیات و روایات بر خلافت بلا فصل امام علی دلالت دارند، آیا نباید از عقل و قرآن و روایات صحیح اطاعت کرد؟!!!

دسته‌ها
امامت در منابع تشیع

امامت در شیعه- وهابی: آیا در روایات شیعه شأن نزول آیات (ولایت و ابلاغ و اکمال و اولی الامر) درباره امامت امام علی می باشد؟- در منابع شیعه – با سند صحیح

•امامت در شیعه
وهابی: آیا در روایات شیعه شأن نزول آیات (ولایت، ابلاغ، اکمال و اولی الامر) درباره امامت امام علی می باشد؟
شان نزول آیات ولایت و اکمال و ابلاغ و اولی الامر در شان امیر المومنین
• روایات زیادی در کتب شیعه وجود دارد که که اهل بیت، شأن نزول این آیات شریفه را در مورد امامت امیرالمؤمنین(سلام الله علیه) بیان کرده اند، از جمله کتاب کافی شریف با سند صحیح از امام باقر (سلام الله علیه) اینگونه روایت می کند:
◊ امام باقر علیه السلام فرمودند: خداوند به رسولش دستور داد به ولایت امام علی علیه السلام و به پیامبرش (آیه ولایت) را نازل کرد و خداوند ولایت اولوالامر را واجب کرد و مردم ندانستند اولوالامر کیست؟
خداوند به رسول خود دستور داد برای آنها ولایت را توضیح دهد، چنانچه نماز و زکاة و روزه و حج را شرح داده است، هنگامی که این دستور از طرف خداوند برایش آمد دلش طپید و ترسید که مردم ازدین برگردند و او را تکذیب کنند و دل تنگ شد و به خداوند عزوجل رجوع کرد، خدا به او وحی کرد:(آیه ابلاغ)« ای رسول من تبلیغ کن آنچه را به تو نازل شده از سوی پروردگارت که اگر نکنی، رسالت را انجام نداده ای، و خدا تو را از شر مردم حفظ می کند» و رسول خدا صلی الله علیه و آله امر خدای تعالی را اعلام کرد و در روز غدیر خم قیام کرد برای انجام ولایت علی(ع) و سپس نماز دسته جمعی خواندند و به مردم دستور داد تا حاضران به غائبان برسانند.
سپس امام باقر علیه السلام فرمودند: هرفریضه و واجبی پس از فریضه دیگر نازل می شد و ولایت آخرین فریضه بود و خداوند عزوجل درباره ولایت امام علی (آیه اکمال) را نازل کرد:« امروز دین شمارا کامل کردم، و نعمتم را بر شما تمام کردم، و الان راضی شدم که دین شما اسلام باشد» امام فرمودند: خداوند عزوجل می فرماید: دیگر بعداز این برای شما فریضه نازل نکنم، من فرائض شما را کامل کردم.

◊اما سند روایت در اوج صحت می باشد و حتی آیت الله شیخ هادی النجفی در مورد سند روایت می فرماید: الروایة صحیحة الاسناد (سند روایت صحیح می باشد.)
و علامه مجلسی در مورد سند روایت می فرماید: حسنُ (سند روایت حسن می باشد.)

دسته‌ها
ابن تیمیه و وهابیت

« آیا وهابیت همان اهل سنت است؟ » فتوای ابن تیمیه ناصبی (بنیانگذار وهابیت) به کفر تمامی اهل سنت و دستور به کشتار تمامی اهل سنت -در منابع وهابیت – با سند صحیح

آیا وهابیت همان اهل سنت است؟

(ابن تیمیه و تکفیر تمام اهل سنت)

•دستور ابن تیمیه ( بنیانگذار وهابیت) به کشتار اهل سنت: هرکس بگوید،فقط از شافعی یا مالکی و یا حنبلی یا حنفی تقلید می کنم(یکی از مذاهب اربعه)، او جاهل و گمراه می باشد بلکه او کافر است و باید کشته شود.

در شبکه های وهابیت برای همراه کردن اهل سنت با خودشان، دائما ادعا می کنند که ما همان اهل سنت هستیم و … اما وقتی به دستورات رهبرانشان مراجعه می کنیم می بینیم که بزرگان ایشان دستور به قتل عام اهل سنت داده اند و چه در گذشته و چه در حال حاضر بر هرجای جهان که حاکم شوند ، اهل سنت را همانند شیعیان می کشند و فرقی بین شیعه و سنی قائل نیستند؛برای نمونه وقتی بر حجاز حاکم شدند، اهل سنت را به خاک و خون کشیدند.

در این کلیپ برای نمونه دستور ابن تیمیه در مورد کشتار اهل سنت را نشان خواهیم داد.

•ابن تیمیه ناصبی (بنیانگذار وهابیت) در کتاب مجموع فتاوی گوید:

کسی که فقط از یکی از مذاهب اربعه اهل سنت تقلید کند، مثلا از ابوحنیفه یا مالک یا شافعی یا احمد حنبل، او جاهل و گمراه ست بلکه کافر است، پس کسی که می گوید فقط باید از یک نفر ایشان تبعیت کرده، واجب است توبه داده شود و إلا باید کشته شود!!!!!

(بنابراین همه اهل سنت باید کشته شوند زیرا هرکسی مقلد یک مذهب می باشد؛ یکی شافعی مذهب است و دیگری حنبلی و دیگری حنفی و دیگری مالکی)

دسته‌ها
بزرگان اهل سنت پیامبر اعظم نقد عدالت تمامی صحابه

نقدی دیگر بر نظریه عدالت تمامی صحابه – اعتراف دو عالم بزرگ اهل سنت یعنی آقایان رافعی و ابن حجر عسقلانی بر اینکه اصحاب جمل و اصحاب صفین و اصحاب نهروان گروه هایی متجاوز و ستمگر بوده اند و امام علی(ع) با دستور پیامبر با آنان جنگیده است – در منابع اهل سنت و وهابیت – با سند صحیح

نقدی دیگر بر نظریه عدالت تمامی صحابه

اعتراف دو عالم بزرگ اهل سنت یعنی آقایان رافعی و ابن حجر عسقلانی بر اینکه اصحاب جمل(عایشه و طلحه و زبیر) و اصحاب صفین (معاویه و عمروعاص) و اصحاب نهروان (خوارج) گروه هایی متجاوز و ستمگر بوده اند و امام علی(ع) با دستور پیامبر با آنان جنگیده است.

عالم بزرگ اهل سنت آقای ابن حجر عسقلانی در شرح کلام آقای رافعی گوید:

این سخن رافعی که:« اهل جمل و صفین و نهروان همه متجاوز و ستمگر بودند» گفته درستی است ؛ زیرا جنگ با این سه گروه به فرمان پیامبر بوده است که به علی فرمود: با ناکثین ( عایشه و طلحه و زبیر) و قاسطین ( معاویه و عمروعاص ) و مارقین (خوارج) بجنگ ، این روایت را نسائی در کتاب خصائص و بزّاز و طبرانی نقل کرده اند.

اهل جمل (عایشه و طلحه و زبیر) همان ناکثان هستند که بیعت خودشان را با علی شکستند و قاسطین (معاویه و عمروعاص) اهل شام هستند، چون علیه حق قیام نموده و از بیعت سرپیچی کردندو مارقین (خوارج) اهل نهروان هستندکه در خبر صحیح نیز آمده است که آنان از دین همانند خارج شدن تیر از کمان، بیرون می روند و درباره اهل شام (معاویه و عمروعاص) حدیث رسول خدا درباره عمار ثابت است که فرمود: گروهی متجاوز و ستمگر یعنی معاویه و عمروعاص، عمار را می کشند.