دسته‌ها
امامت در منابع اهل سنت و وهابیت بزرگان اهل سنت نقد علم رجال عامه

اعتراف عالم بزرگ اهل سنت ابوالفرج ابن الجوزی به اعلمیت امام علی برتمامی صحابه – درمنابع اهل سنت و وهابیت – با سند صحیح

اعتراف اهل سنت به اعلميت امام علی

اعتراف عالم بزرگ اهل سنت آقای ابوالفرج ابن الجوزی (متوفی ۵۹۷ هجری) به اعلمیت امام علی بر تمامی صحابه

در منابع اهل سنت و وهابیت

◊ابن الجوزی گوید:

دائما بزرگان صحابه رجوع می کردند به علم و فتوای علی بن ابی طالب، حتی عمر بن خطاب به خدا پناه می برد از مشکلی که علی بن ابیطالب برای حلّ آن نباشد.

◊هر صاحب عقلی می داند که جانشین پیامبر باید از همه عالم تر و شجاع تر و عادل تر باشد تا بتواند جانشین اشرف مخلوقات نبی مکرم بشود و اگر شخصی جانشین پیامبر شود که از او عالم تر و یا شجاع تر و یا عادل تر وجود دارد جایی برای او نخواهد بود و جایگاه جانشین پیامبر را اشغال کرده است به همین دلیل یک قاعده ی عقلی وجود دارد (قبح تقدیم مفضول بر فاضل) که مورد اتفاق تمامی صاحبان خرد می باشد.

بنابراین، مقدم کردن شخص جاهل بر عالم و ترسو بر شجاع و ظالم بر بر عادل قبیح می باشد.

و طبق روایات اهل سنت و وهابیت و اعتراف صحابه و علماء مکتب سقیفه، هیچ شخصی عالم تر و شجاع تر و عادل تر از امام علی نیست.

دسته‌ها
امامت در منابع اهل سنت و وهابیت بزرگان اهل سنت نقد علم رجال عامه

فضیلتی دیگر از امام علی(ع)-امام علی تقسیم کننده جهنم و بهشت – درمنابع اهل سنت و وهابیت – با سند صحیح

فضیلتی دیگر از امام علی علیه السلام

امام علی تقسیم کننده جهنم و بهشت

پاسخ احمد بن حنبل (امام حنبلی ها) به منکرین حدیث:  علیٌّ قسیم النار و و الجنة

در منابع اهل سنت و وهابیت

♣اعتراف احمد بن حنبل به صحت روایت:

مجمد بن منصور گوید: نزد احمد بن حنبل بودم شخصی از او در مورد روایتی که علی (ع) می گوید: من تقسیم کننده ی جهنم (و بهشت ) هستم ، سؤال کرد؟

احمد بن حنبل گفت: چرا این روایت را انکار می کنید؟!!!! آیا مگر روایت نداریم از رسول خدا که به علی بن ابیطالب فرمود:

یاعلی جز مؤمن کسی تورا دوست ندارد و جز منافق کسی با تو دشمنی و عداوت نمی کند.

(این روایت با سند صحیح در صحیح مسلم و دیگر صحاح موجود است)

آن شخص گفت: بله چنین روایتی داریم.

احمد بن حنبل گفت: مؤمن جایگاهش کجاست؟آن شخص گفت: در بهشت و منافق در کجاست؟ گفت: در جهنم

احمد بن حنبل گفت: پس علی تقسیم کننده جهنم( و بهشت) است.

ببینید…

دسته‌ها
بزرگان اهل سنت نقد عدالت تمامی صحابه

نقدی دیگر بر نظریه عدالت تمامی صحابه-وقتی صحابه یکدیگر را دورغگو می دانند – در منابع اهل سنت و وهابیت – با سند صحیح

نقدی دیگر بر نظریه ی عدالت تمامی صحابه

← وقتی صحابه یکدیگر را دروغ می دانند→

– عبدالله بن عمر: ابوهریره دروغ می گوید.

در منابع اهل سنت و وهابیت

 

♦یکی از اساسی ترین مبانی پیروان سقیفه بحث عدالت تمامی صحابه می باشدبه اینگونه که هر کسی در زمان پیامبر مسلمان شده باشد دارای ملکه ی عدالت می باشد و هر سخن او  راست است و باید از او پیروی شود!!!

این در حالی است که حتی خود صحابه یکدیگر را قبول نداشته اند و نسبت دروغگو بودن به یکدیگر داده اند.

به طور مثال به روایتی که با سند صحیح آقای – ابن عبد البر – عالم بزرگ اهل سنت (متوفی ۳۶۳هجری) آورده است  توجه کنید. {در کلیپ زیر مشاهده کنید}

راوی گوید: نزد عبدالله بن عمر (صحابی) نشسته بودم که شخصی آمد و گفت: از ابوهریره (صحابی) شنیدم که می گفت: نماز وتر واجب نیست، خواستی بخوان  خواستی نخوان.

عبدالله بن عمر گفت: ابوهریره دروغ گفته است!!!!

شخصی نزد رسول الله آمد و از نماز شب سؤال کرد، پیامبر فرمود: دو رکعت، دو رکعت است و اگر ترسیدی که صبح بشود پس فقط یک رکعت (وتر) را بخوان.

♦ حال سؤال این است که چگونه همه ی صحابه عادل هستند؟!!!

یا ابوهریره دروغ گفته است و عادل نیست؟!!!

یا عبدالله بن عمر به ابوهریره تهمت دروغگو بودن زده است و عادل نیست؟!!!

یکی را انتخاب کنید…..

 

دسته‌ها
امامت در منابع اهل سنت و وهابیت بزرگان اهل سنت پیامبر اعظم

ابلاغ سوره برائت توسط امیرالمومنین -اثبات افضلیت و برتری امیر المومنین بر ابوبکر- در منابع اهل سنت و وهابیت – با سند صحیح

ابلاغ سوره برائت، توسط امیر المؤمنین

اثبات افضلیت و برتری امیر المؤمنین بر ابوبکر

نبی مکرم: این مأموریت را ابوبکر نباید انجام دهد بلکه یا خودم باید انجام دهم یا شخصی همانند خودم که از من می باشد.(علی بن ابیطالب)

 

♦در سال نهم هجرت بود که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) ابوبکر را برای خواندن سوره برائت و اعلام بیزاری خدا و رسولش از مشرکان، به مکه فرستاد اما وقتی به نیمه های راه رسید، جبرئیل نازل شد و به پیامبر دستور داد که ای رسول خدا این سوره  یا باید وسط خودت یا کسی که از خودت و همانندت است، خوانده شود.

سپس نبی مکرم امیر مؤمنان (علیه السلام) را به دنبال ابوبکر فرستاد تا آیات قرآن را از او بستاند و خود آن را در موسم حج در مکه بخواند.

ابوبکر که از این قضیه به شدت ناراحت شده بود، با چشمان گریان بازگشت و دلیل آن را از پیامبر پرسید. آن حضرت نیز فرمود که خداوند دستور داده است که این مأموریت را یا خودت یا انجام بده یا شخصی که از خودت می باشد.

این روایت به وضوح بر افضلیت امیر المؤمنین دلالت دارد و بزرگان اهل سنت و وهابیت با سند صحیح این روایت را آورده اند، به طور مثال چند روایت با سند صحیح خدمت شما بزرگواران  تقدیم می کنیم.

 

♦حال سؤال این است که چرا دائما بر منابر اعلام می کنید برتر و افضل صحابه ابوبکر است؟!!!

ابوبکر که لیاقت خواندن چند آیه قرآن برای مشرکان را ندارد چگونه می تواند خلیفه مسلمین شود؟!!!

تا به کی این مردم عوام را در بی خبری نگاه می دارید؟ اگر مردم بفهمند که در روایات با سند صحیح ثابت است که امام علی افضل از ابوبکر است آن وقت در مورد شما که بر روی منبر رسول الله دروغ می گویید چه می اندیشند؟؟؟ طبق قاعده ی عقلی (ِقُبح تقدیم مفضول بر فاضل) چگونه ابوبکر را به امام علی مقدم می کنید و او را خلیفه می دانید؟؟؟ هر صاحب عقلی افضل را کنار نمی گذارد تا غیر آن را انتخاب کند مگر اینکه از نعمت بزرگ الهی  یعنی عقل برخوردار نباشد. شما در انتخاب یک نماینده آیا افضل و برتر را انتخاب می کنید یا به فردی غیر از او رأی می دهید؟ روشن است که همه به دنبال افضل و برترین  فرد می گردند.

 

 

دسته‌ها
بزرگان اهل سنت پیامبر اعظم نقد عدالت تمامی صحابه

نقدی دیگر بر نظریه عدالت تمامی صحابه-پیامبراکرم:خدا لعنت کند الحکم بن ابی العاص و فرزندش مروان بن حکم را -در منابع اهل سنت و وهابیت – با سند صحیح

نقدی دیگر بر نظریه عدالت تمامی صحابه

پیامبر: خدا لعنت کند الحکم بن ابی العاص (صحابی) و فرزندش مروان بن حکم را (خلیفه اهل سنت و وهابیت و راوی صحیح بخاری و سنن ابی داود و ترمذی و ابن ماجه و نسائی)

♦اهل سنت و وهابیت تمامی صحابه را عادل می دانند!!!! و اگر سند روایتی به صحابه برسد آن را صحیح و سخن آن صحابه را سخن دین می دانند، هرچند آن صحابه در واقع عادل نباشد و کارهای خلاف شریعت از او صادر شده باشد

♦آقای ذهبی در مورد حکم بن ابي العاص صحابی می گوید:
او از بنی امیه و پدر مروان می باشد و روز فتح مکه ایمان آورد و مسلمان شد و گفته شده که او، راز پیامبر را فاش کرد لذا پیامبر او را از خود دور کرد و او را به طائف تبعید کردند و او در تبعید بود تا پیامبر و ابوبکر و عمر از دنیا رفتند و عثمان خلیفه شد ، چون عموی عثمان بود عثمان او را به مدینه آورد و به او صد هزار درهم پاداش داد!!! و گفته شده است که به این دلیل پیامبر او را تبعید کرد که او، راه رفتن پیامبر و حرکات پیامبر را مسخره می کرد!!!

ذهبی چه جالب اعتراف به باند بازی های عثمان با اقوامش می کند و به وضوح می گوید که عثمان صحابه ای را که پیامبر تبعید کرده بود و ابوبکر و عمر هم او را از تبعید رها نکردند آزاد می کند و صد هزار درهم به او هدیه می دهد!!!

♦همانطور که مشاهده کردید پیامبر اکرم(ص) مروان بن حکم و پدرش را لعن کرده است و با این حال مروان راوی صحیح بخاری و سنن ابی داوود و ابن ماجه و ترمذی و نسائی (اصلی ترین کُتب روایی اهل سنت و وهابیت) است و جالب تر اینکه مروان بن حکم، قاتل طلحه هم می باشد زیرا او با اصحاب جمل: عایشه و طلحه و زبیر به جنگ با امام علی رفته بود اما در نهایت از طلحه ناراحت شد و او را کشت.آقای ذهبی در دو کتابش به این قتل اعتراف کرده است.

دسته‌ها
ابن تیمیه و وهابیت پیامبر اعظم توسل

انبیاء در قبر زنده اند مانند شهداء – اثبات حیات برزخی و توسل – نبی مکرم: پیامبران در قبر زنده اند و ایستاده نماز میخوانند- در منابع اهل سنت و وهابيت – با سند صحیح

♦انبیاء در قبر زنده اند مانند شهداء – اثبات حیات برزخی و توسل

نبی مکرم: پیامبران در قبر زنده اند و ایستاده نماز می خوانند.

♦علماء وهابیت اعتراف کرده اند که توسل به شخص زنده جایز است و اشکالی ندارد. بسیار جالب است که در روایات صحیح السندشان آمده است که انبیاء در قبر زنده اند (مثل شهداء، آل عمران ۱۶۹ -همه اهل بیت شهید شده اند) و حتی به صورت ایستاده در قبر نماز می خوانند. از پیامبر روایت کرده اند که حضرت فرمودند: انبیاء در قبر زنده اند و نماز می خوانند. این روایت را آقای ابی یعلی با سند صحیح آورده است و آقای هیثمی و البانی به صحت آن اعتراف کرده اند.

و در روایتی که در صحیح مسلم آمده است که پیامبر فرمودند: در شبی که مرا به معراج می بردند از کنار قبر حضرت موسی گذشتم و دیدم که موسی ایستاده در قبرش نماز می خواند…

 

دسته‌ها
بزرگان اهل سنت پیامبر اعظم

بررسی نماز تروایح (بدعت عمربن خطاب) شماره یک – در منابع اهل سنت و وهابیت – با سند صحیح

💠بررسی نماز تراویح (بدعت عمر بن خطاب) (شماره یک)💠

♦️پیامبر اکرم (ص) و نهی از خواندن نماز تراویح ( به جماعت خواندن نمازهای مستحبی شبهای ماه رمضان )♦️

🔰وقتی صحابه به نماز مستحبی رسول الله در شبهای رمضان (تراویح) اقتدا میکردند نبی مکرم (ص) به جهت مخالفت با این بدعت بلافاصله در همان نماز می نشستند (نماز را باطل میکردند) و رو به سوی جمعیت میکردند و می فرمودند: بروید نماز تراویح را در خانه بخوانید (به جماعت نخوانید)🔰

♦یکی از بدعت هایی که عمربن خطاب گذاشته است و خود به صراحت به بدعت بودن آن اعتراف کرده است، نماز تراویح می باشد که در زمان رسول الله و حتی ابوبکر وجود نداشته است و طبق روایت صحیح بخاری(اصلی تریت کتاب اهل سنت و وهابیت) نبی مکرم از آن نهی کرده اند.♦

🌐بخاری در صحیحش روایت می کند که پیامبر حجره ای را با حصیر درست کرده بود و نمازهای مستحبی شبهای رمضان را در آن می خواند تا اینکه صحابه به نماز حضرت اقتدا کردند و وقتی حضرت متوجه می شد بلافاصله در همان نماز می نشست (نمازش را باطل می کرد) و رو به صحابه می کرد و می فرمود: فهمیدم حرص شما را به خواندن نماز تراویح به جماعت به امامت من، اما بروید در خانه هایتان نماز بخوانید. و بدانید که برترین نماز ، نماز در خانه است مگر اینکه نماز واجب باشد🌐

🔴وقتی صحابه به نماز نبی مکرم (ص) اقتدا می کردند و حضرت می نشستند و نمازشان را باطل می کردند تا این بدعت در دین ایجاد نشود و یا اینکه دستور می دادند که بروید در منزل نماز مستحبی بخوانید تا این نمازها با جماعت شکل نگیرد، تمامی این مسائل بیانگر بدعت بودن نماز تراویح به جماعت می باشد همانگونه که عمر بن خطاب به آن اعتراف کرده است که در کلیپ شماره دو به آن می پردازیم🔴

دسته‌ها
بزرگان اهل سنت پیامبر اعظم نقد عدالت تمامی صحابه

نقدی دیگر بر نظریه عدالت تمامی صحابه – خدیجه کبری بهترین همسر پیامبر – بی احترامی و حسادت عایشه نسبت به حضرت خدیجه و پاسخ کوبنده رسول الله -در منابع اهل سنت و وهابیت – با سند صحیح

💠نقدی دیگر بر نظریه عدالت تمامی صحابه💠

💟خدیجه کبری(س) بهترین همسر پیامبر💟

⛔️بی احترامی و حسادت عایشه نسبت به حضرت خدیجه و پاسخ کوبنده رسول الله⛔️

♦️آقای احمد بن حنبل (امام حنابله) با سند صحیح روایت می کند که عایشه گفت: رسول خدا(ص) هرگاه به یاد خدیجه می‌افتاد از او به نیکی یاد می‌کرد. حسادت بر من چیره شد و گفتم: چه زیاد از آن پیرزن بی ‌دندان یاد مى کنی؟!!! همانا خداوند بهتر از او را نصیب تو کرده است. رسول خدا (ص) فرمود: خداوند بهتر از او را نصیب من نکرده است زیرا هنگامى که همه مردم مرا تکذیب مى کردند او مرا تصدیق کرد و هنگامى که مردم مرا محروم مى داشتند او با اموال خود من را یاری کرد و خداوند فرزندان مرا از او به من عنایت فرمود و حال آنکه از همسران دیگر فرزندى برای من باقی نگذاشت♦️

🔴و در روایت دیگر عایشه میگوید: به هیچ زنی به اندازه خدیجه حسادت نکردم🔴

◊بنابراین برترین همسر نبی مکرم (ص) حضرت خدیجه (س) مادر گرامی حضرت زهرا (س) می باشد که عایشه بسیار به ایشان حسادت می کرد کما اینکه در روایت صحیح دیگر آمده است که عایشه می گفت: به هیچ زنی به اندازه ی خدیجه حسادت نکردم و پیامبر با من ازدواج نکرد مگر بعداز فوت خدیجه و پیامبر او را به خانه ای در بهشت بشارت داده است.◊

آقای حاکم نیشابوری و ذهبی در مورد سند این روایت می گویند: این روایت صحیح است و طبق شرایط صحیح بخاری و مسلم می باشد.

🔰و این در حالی است که نبی مکرم (ص) به تمامی بشریت دستور می دهند که از حسادت دوری کنند مانند این روایت صحیح السند که حضرت (ص) می فرمایند: در قلب هیچ بنده ای ایمان و حسادت با هم جمع نمی شود (یعنی قلبی که ایمان دارد حسادت ندارد و اگر حسادت دارد ایمان در او نمی باشد)🔰

و آقای البانی که از بزرگان علم رجال وهابیت می باشد به صحت این روایت اعتراف می کند.

دسته‌ها
امامت در منابع اهل سنت و وهابیت امامت در منابع تشیع بزرگان اهل سنت پیامبر اعظم

آیه تطهیر مخصوص پنج تن آل عبا 💟نبی مکرم(ص) خطاب به ام سلمه (نساء النبی): تو همسر من و عاقبت بخیر هستی اما از اهل بیت نمی باشی💟 💟و اعتراف ام المومنین ام سلمه: مراد از اهل بیت: پیامبر و علی و فاطمه و حسن و حسین است💟 💟و اعتراف فقیه و مفتی بزرگ اهل سنت آقای ابن عساکر: آیه تطهیر مخصوص پنج تن آل عبا می باشد و نساء النبی جزو آن نیستند💟- در منابع اهل سنت و وهابیت – با سند صحیح

آیه تطهیر مخصوص پنج تن آل عبا

💟نبی مکرم(ص) خطاب به ام سلمه (نساء النبی): تو همسر من و عاقبت بخیر هستی اما از اهل بیت نمی باشی💟

💟و اعتراف ام المومنین ام سلمه: مراد از اهل بیت: پیامبر و علی و فاطمه و حسن و حسین است💟

💟و اعتراف فقیه و مفتی بزرگ اهل سنت آقای ابن عساکر: آیه تطهیر مخصوص پنج تن آل عبا می باشد و نساء النبی جزو آن نیستند💟

💠یکی از آیات قرآن کریم که به صراحت دلالت بر عصمت اهل بیت می کند آیه تطهیر (احزاب ۳۳) می باشد و اهل سنت و وهابیت تلاش می کنند تا زنان پیامبر را جزو آیه تطهیر قرار دهند در حالی که همه می دانند هیچ یک از زنان پیامبر دارای مقام عصمت نمی باشند و حتی بعضی از آنان پیامبر را اذیت کرده اند و در مقابل خلیفه مسلمین قیام کرده و افراد کثیری را به کشتن داده اند و روایات آنان هم ثابت می کند که نساء النبی جزو اهل بیت در آیه تطهیر نمی باشند از جمله این روایت که محضر شما تقدیم می شود💠

🔴فقیه و مفتی بزرگ اهل سنت آقای ابن عساکر متوفی ۶۲۰ هجری قمری در کتابش روایتی می آورد با سند صحیح که ام المومنین ام سلمه می گوید:
آیه تطهیر (احزاب ۳۳) در منزل من نازل شد من به پیامبر گفتم یا رسول الله آیا منم جزو اهل بیت هستم؟ (از این روایت مشخص است که حتی ام المومنین ام سلمه هم نمی دانسته که آیا جزو اهل بیت در آیه تطهیر خواهد بود یا نه لذا از پیامبر اینگونه سوال می کند) پیامبر فرمود: تو عاقبت بخیر می شوی و از زنان پیامبر هستی نه از اهل بیت رسول الله ، سپس ام المومنین ام سلمه گوید: مراد از اهل بیت در آیه تطهیر: پیامبر و علی و فاطمه و حسن و حسین می باشند🔴

♦️آقای ابن عساکر بعد از نقل روایت می گوید: این حدیث صحیح است.
سپس ابن عساکر اعتراف می کند که اهل بیت در آیه تطهیر همان پنج تن هستند که در خانه ام سلمه در زیر عبای پیامبر قرار گرفته اند و به صراحت تصریح می کند که آیه تطهیر فقط برای پنج تن آل عبا نازل شده است♦️

← اما جایگاه آقای ابن عساکر نزد اهل سنت و وهابیت: او از برزگان اهل سنت در عصر خودش بوده است و  دارای مقام فتوا و از فقهای بزرگ آنان می باشد لذا آقای ذهبی در مورد او می گوید: او شخصی بزرگ و امام و عالم و مفتی بوده است.

دسته‌ها
بزرگان اهل سنت نقد علم رجال عامه

ابوحنیفه از منظر برزگان اهل سنت و وهابيت-نظر شیخ الإسلام حماد بن سلمة (از بزرگان اهل سنت و وهابیت و راوی صحیح بخاری – مسلم – سنن ابی داود – ترمذی – نسائی – ابن ماجه) در مورد ابوحنیفه -شماره سوم – در منابع اهل سنت و وهابیت – با سند صحیح

🔰نظر شیخ الإسلام حماد بن سلمة (از بزرگان اهل سنت و وهابیت و راوی صحیح بخاری – مسلم – سنن ابی داود – ترمذی – نسائی – ابن ماجه) در مورد ابوحنیفه🔰

🔴عبدالله فرزند احمد بن حنبل (امام حنبلی ها) در کتابش السنة (چاپ عربستان) با سند صحیح روایت می کند:
نزد حماد بن سلمة در مورد مساله ای سخن گفته شد شخصی گفت این سخن ابوحنیفه است آقای حماد بن سلمة گفت: به خدا قسم این سخن آن مارق (از دین خارج شده) می باشد🔴

🔴در روایت دیگر با سند صحیح آمده است که حماد بن سلمة و شعبة ، ابوحنیفه را لعن می کردند🔴

💎بنابر این با وجود روایات صحیـح السندی که خدمت شما تقدیم شد سوال این است که آیا شیخ الإسلام حماد بن سلمة (راوی صحیح بخاری و مسلم و…) عادل نیست که این سخنان را گفته است تا در این صورت نظریه صحیح بودن تمامی روایات صحیحین باطل شود و یا ابو حنیفه آنگونه بوده است که حماد گفته است؟؟؟💎
💎اگر حماد دروغ گفته است پس چرا راوی صحیحین است؟؟؟💎

💎و این در حالی است که بزرگان اهل سنت و وهابیت به وثاقت و جلالت او شهادت داده اند و او از بزرگان اهل سنت و وهابیت می باشد💎
شما ميتوانید جهت اطلاع در مورد جایگاه حماد بن سلمه کلیپ زیر را مشاهده بفرمائید.