نقدی دیگر بر نظریه عدالت تمامی صحابه – پیامبر اکرم: هرگاه دیدید معاویه بر روی منبر رفت و خطبه خواند گردن او را بزنید و او را بکشید- در منابع اهل سنت و وهابیت – با سند صحیح

نقدی دیگر بر نظریه عدالت تمامی صحابه

پیامبر اکرم: هر گاه دیدید معاویه بر روی منبر رفت و خطبه خواند، گردن او را بزنید.

پیروان بنی امیه(وهابیت) معاویه را بسیار می ستایند درحالی که چند روایت در منابع اهل سنت و وهابیت وجود دارد که پیامبر دستور به کشتن معاویه داده اند و او را لعن کرده اند و…

برای نمونه آقای بلاذری(متوفی ۲۷۹ هجری) در کتابش -أنساب الأشراف- با سند صحیح از پیامبر اکرم روایت می کند که حضرت فرمودند: هر گاه دیدید که معاویه بر روی منبر می رود و خطبه می خواند، گردنش را بزنیدو او را بکشید.

•بررسی سندی روایت:

این روایت دارای چند راوی می باشد که و همه ثقة و صدوق می باشند؛ در نتیجه سند روایت صحیح می باشد.

«بررسی راوی اول»

ابراهیم بن العلاف البصری (ابراهیم بن الحسن بن نجیح): چند نفر او را توثیق کرده اند از جمله ابن حجر عسقلانی او را توثیق می کویند و گوید: ابوزرعه گفته است او ثقة می باشد و ابن حیان او را در زمره ی راویان ثقة در الثقات آورده است.

«بررسی راوی دوم»

سلام بن سلیمان ابو المنذر: ایشان راوی سنن نسائی و سنن ترمذی می باشد و آقای ذهبی گوید: او صدوق است و ابوحاتم گوید: او صالح الحدیث است.

«بررسی راوی سوم»

عاصم بن بهدلة(عاصم بن ابی النجود): ایشان راوی صحیح بخاری و مسلم و سنن نسایی و ترمذی و ابن ماجه و ابی داوود می باشد. آقای زرکلی گوید: او از قراء سبعة هست و در قرائت ثقة و در حدیث صدوق است.

«بررسی راوی چهارم»

زر بن حبیش بن حباش: ایشان راوی صحیح بخاری و مسلم و سنن نسائی و ترمذی و ابن ماجه و ابی داوود می باشد. آقای یحیی بن معین گوید: او ثقة است.

«آخرین راوی»

عبدالله بن مسعود: ایشان صحابی و راوی صحاح ستة است و اهل سنت و وهابیت همه صحابه را عادل و ثقة می دانند.

⇐در نتیجه روایت صحیح می باشد.

 

•حال سؤال این است که چگونه همه ی صحابه عادل هستند؟!!!!

آیا می شود به معاویه، امیرالمؤمنین گفت؟!!!!

آیا می شود به او رضی الله عنه گفت؟!!!!!

آیا تبعیت از پیامبر اینگونه است؟!!!!

آیا…..

درباره ما

امامت کلیپ با ساخت کلیپ های کم حجم و در عین حال با بهره گیری از روایات صحیح السند و اعتراف علماء اهل سنت و وهابیت به همراه اسکن اسناد آن ، به دنبال بیان حقانیّت اهل بیت (علیهم صلوات الله) و اثبات مذهب تشیّع و پاسخ به شبهات دشمنان آل الله می باشد بیان حقایق مخالفین همراه با اسناد معتبر آنان ، هیچگاه به معنای بی احترامی نیست بلکه بیان حقایق و دفاع از مکتب اهل بیت وظیفه پژوهشگران است
آیدی مدیر @emamatclip1

کانال ایتا؟


بازدیدکنندگان آنلاین

ما 0 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

تعداد کل بازدیدها:22020